Lê Hữu Thắng

Tên đầu:
Tên cuối:
Hữu Thắng
Cao (cm):
170
Nặng (kg):
63
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
02-09-1997
Số áo:
16
Quốc tịch:
Việt Nam
Đội:
Trường Tươi Bình Phước
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: