Nguyễn Hữu Thực

Tên đầu:
Nguyễn
Tên cuối:
Hữu Thực
Số áo:
4
Đội:
Phù Đổng Ninh Bình