Nguyễn Phú Nguyên

First Name:
Nguyễn
Last Name:
Phú Nguyên
Cao (cm):
170
Nặng (kg):
8
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
29-10-1995
Số áo:
22
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
Hải Phòng
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: