Nguyễn Trọng Huy

Tên đầu:
Nguyễn
Tên cuối:
Trọng Huy
Cao (cm):
180
Nặng (kg):
74
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
25/06/1997
Số áo:
20
Quốc tịch:
Việt Nam
Đội:
Đồng Tháp
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: