[HLV Trưởng] Nguyễn Văn Đàn

Tên đầu:
[HLV Trưởng] Nguyễn
Tên cuối:
Văn Đàn
Vị trí:
Huấn luyện viên
Đội:
Phù Đổng Ninh Bình