Nguyễn Văn Quí

Tên đầu:
Nguyễn Văn
Tên cuối:
Quí
Số áo:
20
Đội:
Đồng Tháp