Patino Pizano Santiago

Tên đầu:
Patino
Tên cuối:
Pizano Santiago
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
10/3/1997
Số áo:
90
Quốc tịch:
Colombia
Đội:
TP Hồ Chí Minh