Thân Thắng Toàn

Tên đầu:
Thân
Tên cuối:
Thắng Toàn
Cao (cm):
182
Nặng (kg):
77
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
28/01/1996
Số áo:
16
Quốc tịch:
Việt Nam
Đội:
Đồng Tháp
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: