HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy

Tên đầu:
Bùi
Tên cuối:
Đoàn quang Huy
Vị trí:
Huấn luyện viên
Đội:
MerryLand Quy Nhơn Bình Định