Phó Trưởng đoàn Lê Xuân Hải

Tên đầu:
[Phó trưởng đoàn] Lê Xuân
Tên cuối:
Hải
Vị trí:
Quan chức
Đội:
Công An Hà Nội