Vũ Tuyên Quang

First Name:
Last Name:
Tuyên Quang
Cao (cm):
185
Nặng (kg):
65
Vị trí:
Thủ môn
Năm sinh:
05-07-1995
Số áo:
23
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
Topenland Bình Định
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: