Queiroz Dias Wander Luiz

First Name:
Queiroz Dias
Last Name:
Wander Luiz
Cao (cm):
187
Nặng (kg):
85
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
1992
Số áo:
10
Quốc tịch:
Brasil
Team:
Becamex Bình Dương
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: