Queiroz Dias Wander Luiz

Tên đầu:
Queiroz Dias
Tên cuối:
Wander Luiz
Cao (cm):
187
Nặng (kg):
85
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
1992
Số áo:
99
Quốc tịch:
Brasil
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: