Số liệu chuyên môn sau vòng 12 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 12 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 12 bàn; Trung bình 1,71 bàn/trận
Thẻ vàng: 24 thẻ; Trung bình 3,43 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 46.500 người; Trung bình: 6.643 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Lạch Tray: 9.000
Sân Thanh Hoá: 5.000
Sân Vinh: 7.000
Sân Hoà Xuân: 3.000
Sân 19/8 Nha Trang: 6.500
Sân Hàng Đẫy: 10.000
Sân Thống Nhất: 6.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 12 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 207 bàn; Trung bình 2,46 bàn/trận
Thẻ vàng: 317 thẻ; Trung bình 3,77 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 14 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 520.900 người; Trung bình: 6.201 người/trận.