Số liệu chuyên môn sau vòng 17 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 17 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 19 bàn; Trung bình 2,71 bàn/trận
Thẻ vàng: 33 thẻ; Trung bình 4,71 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 38.000 người; Trung bình: 5.429 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hoà Xuân: 2.000
Sân Thiên Trường: 15.000
Sân Quy Nhơn: 3.000
Sân 19/8 Nha Trang: 3.000
Sân Thống Nhất: 4.000
Sân Pleiku: 5.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 6.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 17 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 299 bàn; Trung bình 2,51 bàn/trận
Thẻ vàng: 464 thẻ; Trung bình 3,90 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 22 thẻ; Trung bình 0,18  thẻ/trận
Khán giả: 730.400 người; Trung bình: 6.138 người/trận.