Số liệu chuyên môn sau vòng 21 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 21 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 27 bàn; Trung bình 3,86 bàn/trận
Thẻ vàng: 27 thẻ; Trung bình 3,86 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 43.000 người; Trung bình: 6.143 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hoà Xuân: 1.500
Sân Thống Nhất: 4.500
Sân Vinh: 7.000
Sân Thanh Hoá: 7.000
Sân 19/8 Nha trang: 3.000
Sân Lạch Tray: 8.000
Sân Hàng Đẫy: 12.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 21 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 387 bàn; Trung bình 2,63 bàn/trận
Thẻ vàng: 563 thẻ; Trung bình 3,83 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 25 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 876.700 người; Trung bình: 5.964 người/trận.