Thông báo số 7 Night Wolf V.League 1-2022

Ngày 23/3/2022, BTC các Giải BĐCN QG 2022 ban hành Thông báo số 7 về kế hoạch và hướng dẫn bình chọn Giải thưởng tháng Giải VĐQG Night Wolf 2022.

– Căn cứ Mục 51 Điều lệ Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022 quy định về “Giải thưởng bình chọn theo tháng”;

 – Căn cứ kế hoạch, lịch thi đấu của Giải  bóng đá VĐQG Night Wolf đã ban hành;

Ban Tổ chức Giải (BTC Giải) thông báo kế hoạch tổ chức chương trình bình chọn và ban hành Hướng dẫn về việc bình chọn các giải thưởng tháng – Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022, cụ thể như sau:

  1. Về kế hoạch sắp xếp vòng đấu tổ chức bình chọn và quy định liên quan:

1.1 Kế hoạch sắp xếp vòng đấu thực hiện bình chọn

TT GIẢI THƯỞNG VÒNG ĐẤU BÌNH CHỌN
1 Giải thưởng Tháng 3 Vòng 1, 2, 3, 4
2 Giải thưởng Tháng 7 Vòng 5, 6, 7, 8, 9
3 Giải thưởng Tháng 8 Vòng 10, 11, 12, 13
4 Giải thưởng Tháng 9 Vòng 14, 15, 16, 17, 18
5 Giải thưởng Tháng 10 Vòng 19, 20, 21, 22, 23, 24

1.2 Một số quy định liên quan

– Công tác bình chọn các giải thưởng tháng sẽ tiến hành sau khi kết thúc vòng đấu cuối của mỗi kỳ bình chọn theo Kế hoạch sắp xếp vòng đấu thực hiện bình chọn.

– Chưa thực hiện tổ chức bình chọn giải thưởng tháng khi có CLB chưa thi đấu đủ tối thiểu 50% số trận đấu tại các vòng đấu thuộc kỳ tổ chức bình chọn.

– Trường hợp CLB có trận đấu phải tạm hoãn và thời điểm thi đấu bù diễn ra sau kỳ tổ chức bình chọn thì các kết quả, số liệu chuyên môn của trận đấu bù sẽ được tính cho kỳ tổ chức bình chọn tương ứng với thời điểm diễn ra trận đấu bù.

– Tùy thuộc diễn biến thực tế của Giải, BTC Giải có thể điều chỉnh lại kế hoạch sắp xếp vòng đấu thực hiện bình chọn, lựa chọn thời điểm thực hiện bình chọn và tổ chức trao giải cho phù hợp, triển khai cụ thể đến các CLB, thành viên liên quan bằng các Thông báo chính thức của BTC Giải.

  1. Về Hướng dẫn tổ chức, thực hiện bình chọn.

(Cụ thể như trong 2022-03-23 HD 02 vv binh chon Giai thuong thang – Giai VDQG Night Wolf 2022 (kem TB 56 – Thong bao noi bo so 7)).

  1. Về kế hoạch triển khai Chương trình bình chọn các giải thưởng Tháng 3

Căn cứ kế hoạch, lịch thi đấu hiện hành và Hướng dẫn số 02/HD-BTC ban hành ngày 23/3/2022; để đảm bảo sự phù hợp, BTC Giải sẽ triển khai Chương trình bình chọn các giải thưởng Tháng 3 (gồm các giải thưởng: CLB xuất sắc nhất Tháng 3, HLV xuất sắc nhất Tháng 3, Cầu thủ xuất sắc nhất Tháng 3 và Bàn thắng đẹp nhất Tháng 3) sau khi kết thúc trận đấu bù vòng 2 giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội, ngày 04/4/2022.

Sau khi trận đấu bù vòng 2 kết thúc, BTC Giải sẽ tổng hợp các thông tin, triển khai phiếu bình chọn và nội dung liên quan đến các CLB, thành viên thuộc thành phần bình chọn để thực hiện bình chọn theo đúng quy định./.