Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
175 75 Tiền vệ 19-06-1996 2 0 0 3 0
176 67 Tiền vệ 10-11-2001 0 0 0 0 0
170 60 Tiền đạo 18-12-1989 2 0 0 1 0
176 75 Thủ môn 03-07-1993 0 0 0 0 0
163 62 Tiền vệ 17-11-1992 0 0 0 0 0
170 57 Thủ môn 10-10-1990 0 0 0 0 0
170 70 Tiền đạo 03-02-1995 0 0 0 2 0
168 60 Hậu vệ 17-01-1997 0 0 0 0 0
185 78 Trung vệ 16-08-1998 1 0 0 2 0
170 64 Tiền vệ 06-02-1985 4 0 0 0 0
175 65 Hậu vệ 01-06-1996 0 0 0 1 0
174 66 Tiền vệ 18-07-1999 0 0 0 0 0
173 73 1984 0 0 0 0 0
168 67 Tiền vệ 27-09-1997 8 0 0 5 0
175 74 Tiền đạo 1994 3 0 0 1 0
183 76 Thủ môn 03-02-1993 1 0 0 0 0
168 65 Tiền vệ 23-03-1998 0 0 0 1 0
180 73 Thủ môn 20-11-1990 0 0 0 1 0
175 69 Trung vệ 23-04-1998 0 0 0 2 0
173 69 Trung vệ 08-02-1996 0 0 0 0 0
170 60 Tiền vệ 20-01-2003 0 0 0 0 0
176 65 Tiền đạo 22/02/2000 1 0 0 2 0
183 70 Thủ môn 20-05-1998 0 0 0 0 0
159 60 Tiền đạo 06-02-2004 0 0 0 0 0
169 52 Tiền vệ 04-08-2003 0 0 0 0 0
185 80 Tiền vệ 04-09-1996 0 0 0 0 0
169 69 Tiền vệ 20-02-2003 0 0 0 0 0
170 70 Tiền đạo 18-02-1998 0 0 0 2 0
181 69 Hậu vệ 15-08-1998 0 0 0 8 0
162 56 Tiền vệ 1995 0 0 0 2 0
165 67 Hậu vệ 09-10-1992 0 0 0 1 0
170 62 Tiền vệ 19-09-1992 2 0 0 2 0
173 68 Hậu vệ 03-01-1997 1 1 0 9 0
170 70 Tiền vệ 25-09-1993 0 0 0 1 0
168 66 Tiền vệ 05-03-1991 0 0 0 1 0
174 70 Tiền vệ 01/12/1997 0 0 0 0 0
168 65 Tiền đạo 1986 0 0 0 1 0
160 55 Tiền vệ 21-03-1994 1 0 0 2 0
168 65 Tiền đạo 06-08-1998 7 0 0 8 0
167 67 Hậu vệ 10-09-1988 0 1 0 4 0
169 67 Tiền vệ 09-11-1998 0 0 0 5 0
171 67 Trung vệ 02-09-1997 1 0 0 7 0
173 70 Tiền vệ 20-11-1998 11 0 0 2 0
173 69 Tiền vệ 30-07-1996 0 0 0 0 0
177 70 Trung vệ 20-11-1999 0 0 0 2 0
175 72 Trung vệ 01-11-1995 0 0 0 1 0
160 58 Tiền đạo 1995 0 0 0 1 0
173 69 Hậu vệ 21-03-1997 0 0 0 1 0
176 62 Trung vệ 1984 1 0 0 5 0
181 76 Thủ môn 12-05-1992 0 0 0 1 0
174 72 Tiền đạo 17-07-1988 6 0 0 2 0
173 66 Thủ môn 15-02-1996 0 0 0 2 0
165 59 Tiền vệ 01-06-1996 0 0 0 1 0
169 66 Trung vệ 22-03-1998 0 0 0 0 0
Tiền đạo 0 0 0 0 0
178 70 Trung vệ 1999 0 0 0 1 0
176 65 Trung vệ 05-04-1990 8 0 0 5 0
Tiền đạo 2000 0 0 0 0 0
Cán bộ 0 0 0 1 0

11-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
18-02-2017 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Bình Phước
25-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Nam Định
04-03-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
08-03-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
12-03-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
02-04-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Viettel
25-06-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
05-07-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Bình Phước
09-07-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
15-07-2017 15:00
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
26-07-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
09-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
23-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
30-04-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
07-05-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Viettel
13-05-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Bình Phước
17-05-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
TP Hồ Chí Minh
18-06-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Đồng Nai
26-06-2016 18:30
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Bình Phước
02-07-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Nam Định
09-07-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Bình Phước
16-07-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Cà Mau
30-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
06-08-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
13-08-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Phú Yên
20-08-2016 15:00
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
18-04-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Sài Gòn
25-04-2015 15:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
02-05-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Công An Nhân Dân
27-06-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
04-07-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Nam Định
11-07-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Bình Phước
18-07-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Phú Yên
25-07-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Bình Phước
01-08-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
08-08-2015 17:00
SVĐ Thanh Trì
Công An Nhân Dân
Bình Phước
15-08-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
22-08-2015 15:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Bình Phước
27-08-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
TP Hồ Chí Minh
05-04-2019 17:00
01
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Phước
13-04-2019 16:30
08
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phù Đổng
20-04-2019 16:00
13
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
28-04-2019 16:30
24
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Topenland Bình Định
05-05-2019 16:30
29
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
19-05-2019 16:30
41
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Long An
26-05-2019 16:30
46
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
01-06-2019 15:30
49
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
12-06-2019 16:30
59
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
16-06-2019 15:30
61
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Phước
08-07-2019 16:00
71
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
13-07-2019 16:30
75
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
20-07-2019 17:00
84
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Phước
27-07-2019 16:30
88
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
An Giang
04-08-2019 17:00
9
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
11-08-2019 16:30
101
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18-08-2019 15:30
106
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
25-08-2019 15:30
114
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Bình Phước
31-08-2019 16:30
117
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phố Hiến
15-09-2019 15:30
126
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Bình Phước
22-09-2019 15:30
127
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
04-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
04-06-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Bình Phước
02-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Than Quảng Ninh
20-06-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
30-03-2019 16:00
8
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
28-06-2019 17:00
16
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Bình Phước
05-06-2020 17:00
2
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Phước
11-06-2020 17:00
8
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Topenland Bình Định
17-06-2020 15:30
13
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
25-06-2020 17:00
24
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
S. Khánh Hòa BVN
01-07-2020 15:30
29
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Phước
06-07-2020 17:00
33
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Long An
11-07-2020 17:00
37
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bà Rịa-Vũng Tàu
17-07-2020 16:00
43
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
23-07-2020 17:00
50
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
25-09-2020 15:30
60
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
30-09-2020 15:30
63
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
08-10-2020 17:00
A1
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Phước
13-10-2020 17:00
A5
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Bình Phước
18-10-2020 17:00
A8
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
S. Khánh Hòa BVN
24-10-2020 17:00
A11
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Phước
31-10-2020 16:00
A15
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
An Giang
25-05-2020 17:00
9
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
31-05-2020 17:00
17
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Phước
14-04-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
21-04-2018 15:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Viettel
04-05-2018 16:03
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19-05-2018 15:30
SVĐ Thanh Trì
Công An Nhân Dân
Bình Phước
26-05-2018 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Bình Phước
02-06-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đồng Tháp
09-06-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
16-06-2018 15:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bóng đá Huế
22-06-2018 16:03
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
30-06-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Topenland Bình Định
07-07-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
14-07-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
21-07-2018 16:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Bình Phước
08-09-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-09-2018 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bình Phước
16-09-2018 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Công An Nhân Dân
29-09-2018 15:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Bình Phước
05-10-2018 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Long An
08-04-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
28-04-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Nam Định
11-05-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Bình Phước
Đông Á Thanh Hóa
15-05-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đông Á Thanh Hóa

SVĐ Bình Phước

  • Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
  • Sức chứa: 10.000 người

Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước được thành lập năm 2006. Đến tận Giải hạng Nhì năm 2014, đội mới có thành tích thi đấu xuất sắc và được thăng hạng lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2015. Thành tích thi đấu những năm gần đây của CLB Bình Phước:

  • Năm 2015: xếp thứ 7 Giải HNQG.
  • Năm 2016: xếp thứ 8 Giải HNQG.
  • Năm 2017: xếp thứ 3 Giải HNQG.
  • Năm 2018: xếp thứ 8 Giải HNQG.