30-03-2013 16:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Kienlongbank Kiên Giang
12-05-2013 16:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Kienlongbank Kiên Giang
06-07-2013 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
CLB Kienlongbank Kiên Giang
27-07-2013 17:00
SVĐ Long An
Long An
CLB Kienlongbank Kiên Giang
05-02-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Kienlongbank Kiên Giang
07-04-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Kienlongbank Kiên Giang
04-08-2012 18:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
CLB Kienlongbank Kiên Giang
12-08-2012 16:10
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Kienlongbank Kiên Giang
25-03-2013 16:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Kienlongbank Kiên Giang

CLB Kienlongbank Kiên Giang

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: