07-01-2012 16:10
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Navibank Sài Gòn
12-02-2012 16:10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Navibank Sài Gòn
02-03-2012 16:10
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khatoco Khánh Hòa
CLB Navibank Sài Gòn
26-03-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Bóng Đá Hà Nội
CLB Navibank Sài Gòn
19-04-2012 16:10
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Navibank Sài Gòn
03-06-2012 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
CLB Navibank Sài Gòn
15-07-2012 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
CLB Navibank Sài Gòn
05-08-2012 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
CLB Navibank Sài Gòn

CLB Navibank Sài Gòn

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: