Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 2
Huấn luyện viên 0 0 1 0
Cán bộ 0 0 2 0
Huấn luyện viên 16/07/1963 0 0 2 0
1 Thủ môn 175 73 30/03/2005 0 0 0 0
2 Tiền vệ 175 70 08/03/2005 0 0 0 0
3 Hậu vệ 172 65 09/10/2006 0 0 0 0
4 Hậu vệ 170 69 05/07/2003 0 0 1 0
5 Hậu vệ 173 68 04/02/2003 0 0 2 0
7 Tiền đạo 173 68 173 0 0 2 0
8 Tiền vệ 173 69 08/10/1996 0 0 2 0
9 Tiền đạo 172 67 19/09/2005 1 0 3 0
10 Tiền vệ 174 66 01/10/2002 0 0 0 0
11 Tiền vệ 170 64 30-08-1996 0 0 0 0
12 Tiền vệ 178 68 09/02/2004 0 0 1 0
14 Thủ môn 178 75 10/10/1990 0 1 1 1
15 Hậu vệ 172 70 20/09/1999 0 0 4 0
16 Tiền vệ 175 68 10/01/2002 0 0 1 0
17 Hậu vệ 170 67 18/07/2004 0 0 0 0
18 Tiền vệ 168 67 11/05/2001 0 0 2 0
19 Tiền vệ 167 63 06/01/2005 0 0 0 0
20 Hậu vệ 175 65 26/08/2000 0 0 1 0
21 Tiền vệ 176 67 05/08/1998 1 0 0 1
23 Tiền vệ 167 66 16/02/2001 0 0 0 1
24 Tiền đạo 170 69 28/09/2001 0 0 2 1
25 Thủ môn 176 66 20-04-2002 0 0 0 0
27 Hậu vệ 168 65 03/03/2000 0 0 3 0
28 Tiền vệ 175 65 03/11/2003 0 0 2 0
29 Tiền vệ 176 73 27/07/2005 1 0 1 0
31 Tiền vệ 174 67 11/09/2004 0 0 0 0
36 Tiền vệ 175 73 11/01/2003 0 0 2 0
66 Hậu vệ 169 65 07/12/2004 1 0 2 0
68 Tiền vệ 172 65 03/08/2000 0 0 3 1
86 Tiền vệ 175 70 23/01/2000 0 0 0 1
87 Tiền vệ 175 70 09/07/2004 0 0 3 1

22-10-2023 16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 300 người
27-10-2023 17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phú Thọ
KG: 3000 người
31-10-2023 16:00
11
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
KG: 100 người
05-11-2023 15:00
17
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
KG: 2000 người
03-12-2023 15:00
24
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
SHB Đà Nẵng
KG: 200 người
09-12-2023 15:00
27
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
KG: 500 người
24-12-2023 17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
KG: 1500 người
18-02-2024 15:00
43
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Tháp
KG: 500 người
25-02-2024 16:00
48
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Phú Thọ
KG: 700 người
01-03-2024 15:00
51
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
KG: 300 người
08-03-2024 15:00
56
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Nai
KG: 500 người
30-03-2024 16:00
61
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phú Thọ
KG: 1500 người
05-04-2024 15:00
69
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 300 người
05-05-2024 17:00
74
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
KG: 600 người
14-05-2024 19:15
81
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ
KG: 500 người
18-05-2024 17:00
86
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Phú Thọ
KG: 1500 người
25-05-2024 16:00
93
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Trường Tươi Bình Phước
KG: 300 người
16-06-2024 18:00
100
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
23-06-2024 16:00
103
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
29-06-2024 16:00
109
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000