Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
176 76 Tiền đạo 22-01-1992 1 0 0 0 0
188 85 Trung vệ 30-12-1991 0 0 0 2 0
172 71 Tiền đạo 26-05-1991 2 0 0 2 0
173 60 Tiền vệ 01-02-1990 0 0 0 0 0
177 71 Tiền vệ 102-03-1992 8 0 0 3 0
179 65 Hậu vệ 1987 0 0 0 3 0
185 75 Tiền đạo 1989 5 0 0 2 0
175 75 Tiền vệ 19-06-1996 0 0 0 0 0
185 70 Tiền đạo 1992 4 0 0 0 0
169 61 Tiền vệ 04-12-1991 3 0 0 2 0
177 76 Trung vệ 19-05-1990 0 0 0 1 1
170 75 Trung vệ 15-01-1985 0 0 0 0 0
180 75 Tiền đạo 3 0 0 3 0
185 72 Thủ môn 19-07-1990 0 0 0 1 0
180 86 Tiền đạo 29-06-1989 3 0 0 2 0
165 60 Tiền vệ 15-06-1998 1 0 0 1 0
174 65 Tiền vệ 28-04-1999 0 0 0 0 0
169 65 2000 0 0 0 1 0
190 84 1991 0 0 0 0 0
185 72 Tiền đạo 12-10-1989 5 0 0 2 1
190 85 Tiền đạo 26-01-1994 8 0 0 1 0
179 70 Thủ môn 20-07-1999 0 0 0 0 0
172 64 Tiền vệ 11-07-1998 0 0 0 0 0
189 90 26/03/1994 3 0 0 3 0
196 90 Trung vệ 14-07-1991 1 0 0 1 0
177 70 Thủ môn 08-01-1993 0 0 0 0 0
176 68 Hậu vệ 14-02-1992 0 0 0 6 0
169 67 Tiền vệ 15-01-1995 2 0 0 1 0
Tiền đạo 0 0 0 0 0
181 75 Tiền đạo 06-10-1988 7 0 0 2 0
167 65 Tiền vệ 24-10-2000 0 0 0 7 1
183 77 Trung vệ 30-01-1994 0 0 0 4 0
168 67 Hậu vệ 14-08-1992 0 0 0 10 1
185 80 Thủ môn 28-03-1986 0 0 0 1 0
180 79 Hậu vệ 16-8-1992 1 0 0 4 0
186 79 Thủ môn 23-09-1996 0 0 0 0 0
167 63 Hậu vệ 03-02-1987 1 0 0 5 0
182 76 Hậu vệ 06-04-1998 2 0 0 8 0
165 67 Hậu vệ 13/02/1991 0 0 0 1 0
178 73 Tiền vệ 06-11-1990 1 0 0 6 0
173 70 Trung vệ 01-01-1988 0 0 0 3 0
168 68 Tiền vệ 24-01-1988 21 0 0 3 0
177 74 Tiền đạo 01-01-1991 18 0 0 3 1
170 63 Tiền vệ 02-10-1993 2 0 0 3 0
167 63 Hậu vệ 16-11-1989 0 0 0 0 0
170 65 Hậu vệ 27-03-1989 0 0 0 0 0
169 69 Tiền vệ 1988 1 0 0 1 0
171 71 Trung vệ 25-12-1984 0 0 0 3 0
173 68 Tiền vệ 31-01-1996 0 0 0 0 0
171 62 Tiền vệ 28-11-1990 2 0 0 3 0
165 64 Tiền vệ 05-06-1994 0 0 0 0 0
173 63 Tiền vệ 01-01-1987 2 0 0 7 0
Huấn luyện viên 0 0 0 1 0

21-02-2016 16:30
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
05-03-2016 16:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
12-03-2016 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
10-04-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
17-04-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
23-04-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
S. Khánh Hòa BVN
01-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
07-05-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
13-05-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
18-05-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
22-05-2016 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
19-06-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
25-06-2016 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
03-07-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
10-07-2016 18:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
16-07-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
24-07-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
07-08-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
17-08-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
21-08-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
28-08-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
04-09-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
11-09-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
18-09-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
30-07-2019 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Quảng Nam
13-08-2019 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
04-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
10-01-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
17-01-2015 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
21-01-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
25-01-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
31-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
08-02-2015 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
14-02-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
12-04-2015 17:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
19-04-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
26-04-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
03-05-2015 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
28-06-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
S. Khánh Hòa BVN
04-07-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
11-07-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
15-07-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
19-07-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Quảng Nam
02-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
08-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
16-08-2015 17:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
22-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
28-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
01-09-2015 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
13-09-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
20-09-2015 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
12-01-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
An Giang
19-01-2014 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
25-01-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
16-02-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
22-02-2014 17:00
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
16-03-2014 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
22-03-2014 16:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
29-03-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
12-04-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
19-04-2014 16:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
28-04-2014 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
04-05-2014 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
25-05-2014 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
31-05-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
15-06-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
21-06-2014 16:00
SVĐ An Giang
An Giang
Quảng Nam
06-07-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
20-07-2014 16:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
27-07-2014 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
03-08-2014 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
10-08-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
09-03-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
29-03-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đồng Tháp
06-04-2013 16:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
13-04-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Topenland Bình Định
27-04-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
04-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
An Giang
11-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
18-05-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
25-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
15-06-2013 15:30
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Quảng Nam
22-06-2013 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TDC Bình Dương
29-06-2013 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
06-07-2013 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Quảng Nam
31-12-2011 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Quảng Nam
07-01-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
14-01-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
05-02-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Quảng Nam
11-02-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
18-02-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
25-02-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
An Giang
17-03-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
24-03-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Lâm Đồng
07-04-2012 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Quảng Nam
14-04-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
28-04-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
12-05-2012 16:30
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
19-05-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Topenland Bình Định
26-05-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
14-07-2012 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Quảng Nam
21-07-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Trẻ SHB Đà Nẵng
28-07-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TDC Bình Dương
04-08-2012 16:30
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
18-08-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Trẻ Bóng đá Hà Nội
23-02-2019 16:30
02
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
02-03-2019 17:00
13
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
07-03-2019 17:00
21
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
05-04-2019 17:00
22
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
14-04-2019 19:00
35
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
21-04-2019 17:00
41
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
27-04-2019 17:00
45
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Viettel
06-05-2019 17:00
51
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
11-05-2019 19:00
60
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Quảng Nam
19-05-2019 17:00
69
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Nam Định
25-05-2019 17:00
75
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Quảng Nam
31-05-2019 17:00
81
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
13-06-2019 17:00
85
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
07-07-2019 17:00
94
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
12-07-2019 17:00
101
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
17-07-2019 17:00
108
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
21-07-2019 17:00
117
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
28-07-2019 19:00
126
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Quảng Nam
03-08-2019 17:00
128
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
10-08-2019 17:00
136
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
17-08-2019 17:00
143
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Quảng Nam
23-08-2019 17:00
148
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
S. Khánh Hòa BVN
14-09-2019 17:00
158
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
20-09-2019 18:00
167
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
19-10-2019 17:00
170
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
23-10-2019 17:00
178
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
04-06-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
16-06-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
20-06-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
27-09-2017 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
06-10-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
02-04-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bóng đá Huế
10-06-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
14-06-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
29-06-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
20-07-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
03-08-2016 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
20-06-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
30-03-2019 19:00
5
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Quảng Nam
29-06-2019 17:00
14
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
03-07-2019 17:00
20
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
27-10-2019 17:00
23
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
31-10-2019 17:00
25
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
08-06-2014 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
16-03-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Quảng Nam
24-03-2013 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
11-07-2013 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
06-03-2020 17:00
2
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
13-03-2020 17:00
8
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
06-06-2020 17:00
19
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
11-06-2020 17:00
22
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
17-06-2020 17:00
30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
24-06-2020 18:00
41
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
29-06-2020 17:00
44
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Viettel
05-07-2020 17:00
50
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
12-07-2020 18:00
62
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Quảng Nam
17-07-2020 17:00
64
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
24-07-2020 17:00
74
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
26-09-2020 17:00
78
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
01-10-2020 17:00
86
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quảng Nam
11-10-2020 17:00
B3
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
15-10-2020 17:00
B4
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
20-10-2020 17:00
B9
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Nam Định
25-10-2020 17:00
B12
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
31-10-2020 17:00
B15
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
31-05-2020 17:00
14
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
10-03-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
17-03-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
22-03-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
01-04-2018 16:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
15-04-2018 19:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
22-04-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
S. Khánh Hòa BVN
05-05-2018 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
20-05-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
25-05-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Nam Định
30-05-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Quảng Nam
03-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
09-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
13-06-2018 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
17-06-2018 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Quảng Nam
22-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
27-06-2018 19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
01-07-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
08-07-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
15-07-2018 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
21-07-2018 18:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Quảng Nam
08-09-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
15-09-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
19-09-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
28-09-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
02-10-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
08-10-2018 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
07-01-2017 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Quảng Nam
13-01-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
18-01-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
22-01-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
12-02-2017 16:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
18-02-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
S. Khánh Hòa BVN
25-02-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
05-03-2017 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
10-03-2017 18:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Quảng Nam
17-03-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
02-04-2017 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
15-04-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
02-07-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
10-09-2017 17:30
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
17-09-2017 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
22-09-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hải Phòng
01-10-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
15-10-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
29-10-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
10-11-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
19-11-2017 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Quảng Nam
25-11-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
07-04-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
24-06-2018 17:30
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Quảng Nam
28-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
21-10-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai
28-04-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai

SVĐ Quảng Nam

  • Địa chỉ: Tổ 8 phường Hòa Hưng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Sức chứa: 15.000 người

CLB Quảng Nam là đội bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc Gia. Sau nhiều mùa giải gắn tên đội bóng với các nhà tài trợ, từ mùa giải 2017, chính thức mang tên CLB Quảng Nam. Thành tích cao nhất đội bóng đạt được là chức Vô địch V.League 2017, tham dự Siêu cúp Quốc gia năm 2017, đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử giành Siêu Cúp QG 2017.  Tại Giải VĐQG 2018, CLB Quảng Nam về đích với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.