07-01-2012 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Trẻ SHB Đà Nẵng
11-02-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Trẻ SHB Đà Nẵng
17-03-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Trẻ SHB Đà Nẵng
07-04-2012 16:30
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Trẻ SHB Đà Nẵng
28-04-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
Trẻ SHB Đà Nẵng
12-05-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Trẻ SHB Đà Nẵng
02-06-2012 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Trẻ SHB Đà Nẵng
21-07-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Trẻ SHB Đà Nẵng
18-08-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Trẻ SHB Đà Nẵng

Trẻ SHB Đà Nẵng

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: