18-02-2012 16:10
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Xuân Thành Sài Gòn
25-02-2012 16:10
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khatoco Khánh Hòa
Xuân Thành Sài Gòn
01-04-2012 16:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Xuân Thành Sài Gòn
15-04-2012 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Xuân Thành Sài Gòn
27-05-2012 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Xuân Thành Sài Gòn
21-07-2012 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Xuân Thành Sài Gòn
29-07-2012 18:30
SVĐ Hàng Đẫy
Bóng Đá Hà Nội
Xuân Thành Sài Gòn
12-08-2012 16:10
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Xuân Thành Sài Gòn

Xuân Thành Sài Gòn

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: