Vòng 9 giải Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24:
Chùm ảnh Phù Đổng Ninh Bình – PVF-CAND