Số liệu chuyên môn sau vòng 16 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 16 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 9 bàn; Trung bình 1,80 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,60 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 11.400 người, Trung bình: 2.280 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Đồng Nai: 400
Sân Hoà Bình: 1.000
Sân Đà Nẵng: 2.000
Sân Đồng Tháp: 2.000
Sân Bình Phước: 6.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 16:

Tổng số bàn thắng: 160 bàn; Trung bình 2,00 bàn/trận
Thẻ vàng: 364 thẻ; Trung bình 4,55 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,23 thẻ/trận
Khán giả: 137.400 người; Trung bình 1.718 người/ trận