Thống kê bàn thắng

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Thắng
1Phan Văn Long6
2Cao Hoàng Tú5
3Bùi Văn Bình5
4Hồ Thanh Minh4
5Lương Thanh Ngọc Lâm4
6Phạm Văn Hữu4
7Lê Thanh Phong4
8Thái Bá Đạt4
9Điểu Quy3
10Nguyễn Minh Quang3
11Cù Nguyễn Khánh3
12Nguyễn Thành Công2
13Trần Vũ Ngọc Tài2
14Nguyễn Chính Đăng2
15Lê Viết Hiếu2
16Nguyễn Công Thành2
17Hoàng Thanh Tùng2
18Hà Minh Tuấn2
19Nguyễn Văn Vinh2
20Nguyễn Tài Lộc2
21Nguyễn Thanh Nhàn2
22Nguyễn Thành Đạt2
23Nguyễn Khắc Vũ2
24Đặng Anh Tuấn1
25Võ Tuấn Phong1
26Huỳnh Văn Ly1
27Lê Vũ Quốc Nhật1
28Quan Huỳnh Thanh Quý1
29Nguyễn Phú Nguyên1
30Lưu Tự Nhân1
31Lương Duy Cương1
32Phạm Đình Duy1
33Nguyễn Thế Hùng1
34Nguyễn Khắc Khiêm1
35Trần Vương1
36Lê Văn Hưng1
37Lê Nhựt Huy1
38Nguyễn Phi Hoàng1
39Giang Trần Quách Tân1
40Nguyễn Văn Sơn1
41Lê Trung Hiếu1
42Trần Văn Hòa1
43Dương Anh Tú1
44Nguyễn Văn Tú1
45Dương Vũ Linh1
46Lê Văn Cường1
47Trần Anh Thi1
48Hoàng Quang Dũng1
49Nguyễn Thái Quốc Cường1
50Nguyễn Duy Thanh1
51Tô Phương Thịnh1
52Nguyễn Anh Tú1
53Phan Nhật Thanh Long1
54Phạm Trọng Hóa1
55Trần Văn Anh Vũ1
56Nguyễn Quang Huy1
57Nguyễn Khánh Duy1
58Nguyễn Anh Tuấn1
59Đỗ Tấn Thành1
60Trần Thành1
61Nguyễn Văn Dũng1
62Nguyễn Ngọc Toàn1
63Trương Nhạc Minh1
64Phùng Viết Trường1
65Hoàng Xuân Tân1
66Lê Minh Bình1
67Ngô Hoàng Anh1
68Lê Bằng Gia Huy1