Thống kê bàn thắng

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Thắng
1Bùi Văn Bình11
2Hồ Thanh Minh10
3Lê Thanh Phong10
4Cù Nguyễn Khánh8
5Phan Văn Long8
6Nguyễn Minh Quang7
7Phạm Văn Hữu5
8Lương Thanh Ngọc Lâm5
9Cao Hoàng Tú5
10Nguyễn Văn Vinh4
11Điểu Quy4
12Nguyễn Xuân Nam4
13Thái Bá Đạt4
14Nguyễn Thanh Nhàn4
15Nguyễn Hữu Khôi3
16Nguyễn Khắc Khiêm3
17Trần Đức Nam3
18Lê Minh Bình3
19Nguyễn Thành Đạt3
20Huỳnh Công Đến3
21Nguyễn Công Thành3
22Phạm Đình Duy3
23Nguyễn Chính Đăng3
24Ngô Hoàng Anh3
25Trần Vương2
26Trần Mạnh Hùng2
27Nguyễn Tiến Đỉnh2
28Trần Thành2
29Nguyễn Văn Tú2
30Dương Anh Vũ2
31Lê Viết Hiếu2
32Nguyễn Văn Dũng2
33Trần Vũ Ngọc Tài2
34Nguyễn Tài Lộc2
35Hà Trung Hậu2
36Hà Minh Tuấn2
37Nguyễn Phi Hoàng2
38Võ Minh Đan2
39Nguyễn Thành Công2
40Nguyễn Hữu Tuấn2
41Nguyễn Thế Hùng2
42Hoàng Thanh Tùng2
43Nguyễn Anh Tú2
44Nguyễn Duy Thanh2
45Nguyễn Văn Tám2
46Trần Văn Hòa2
47Cao Quốc Khánh2
48Huỳnh Văn Ly2
49Trương Nhạc Minh2
50Nguyễn Thái Quốc Cường2
51Hoàng Xuân Tân1
52Nguyễn Hiểu Minh1
53Võ Tuấn Phong1
54Phạm Văn Phong1
55Lý Trung Hiếu1
56Bùi Xuân Lộc1
57Nguyễn Quốc Lộc1
58Nguyễn Văn Quý1
59Lê Nhựt Huy1
60Lê Văn Cường1
61Quan Huỳnh Thanh Quý1
62Nguyễn Thái Học1
63Nguyễn Đình Huyên1
64Hồ Văn An1
65Nguyễn Xuân Bắc1
66Nguyễn Văn Sơn1
67Giang Trần Quách Tân1
68Nguyễn Quốc Trung1
69Lương Duy Cương1
70Nguyễn Công Tiến1
71Lê Văn Hưng1
72Trần Anh Thi1
73Nguyễn Hữu Dũng1
74Đặng Anh Tuấn1
75Nguyễn Văn Văn1
76Trần Văn Anh Vũ1
77Phạm Trọng Hóa1
78Lê Văn Đô1
79Đỗ Tấn Thành1
80Trần Hữu Thắng1
81Lê Vũ Quốc Nhật1
82Dương Anh Tú1
83Dương Vũ Linh1
84Lưu Tự Nhân1
85Nguyễn Phú Nguyên1
86Trần Văn Bun1
87Lê Trung Hiếu1
88Nguyễn Ngọc Toàn1
89Phùng Viết Trường1
90Nguyễn Anh Tuấn1
91Tô Phương Thịnh1
92Ngô Hoàng Quân1
93Hoàng Minh Tâm1
94Huỳnh Thế Hiếu1
95Nguyễn Ngọc Tú1
96Nguyễn Quang Huy1
97Hoàng Quang Dũng1
98Nguyễn Văn Tiếp1
99Nguyễn Khánh Duy1
100Ngô Tấn Tài1
101Hồ Minh Quyền1
102Dương Văn Trung1
103Nguyễn Trọng Bảo1
104Bùi Huy Hoàng1
105Vũ Đức Duy1