Highlights | Thép Xanh Nam Định – Hà Nội FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24