HIGHLIGHTS | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH – TP HỒ CHÍ MINH FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24