HIGHLIGHTS | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG AN HÀ NỘI | Night Wolf V.League 1 – 2023/24