Quyết định số 300 về việc kỷ kuật đối với CLB bóng đá Đồng Tâm Long An

Quyết định kỷ kuật đối với CLB bóng đá Đồng Tâm Long An tại vòng Bán kết giải bóng đá Cúp quốc gia - Eximbank 2013.

Điều 1. Phạt CLB bóng đá Đồng Tâm Long An 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 06 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Tâm Long An và CLB bóng đá Xm The Vissai Ninh Bình tại vòng Bán kết giải bóng đá Cúp quốc gia – Eximbank 2013, ngày 07/8/2013 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  CLB bóng đá Đồng Tâm Long An có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. BTC giải bóng đá Cúp QG – Eximbank 2013 và CLB bóng đá Đồng Tâm Long An chịu thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT       
                                                                                                                                      Nguyễn Hải Hường        
 
                                                                                                                                               (đã ký)