Quyết định số 301 về việc kỷ luật đối với CLB Bóng đá XM The Vissai Ninh Bình

Quyết định kỷ luật số 301 ngày 15/8/2013 đối với CLB Bóng đá XM The Vissai Ninh Bình.

Điều 1. Phạt CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 06 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Tâm Long An và CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình tại Vòng Bán kết giải bóng đá Cúp QG – Eximbank 2013, ngày 07/8/2013 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. BTC giải bóng đá Cúp Quốc Gia – Eximbank 2013 và CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT       

Nguyễn Hải Hưởng          
(đã ký)