Thông báo số 3 Cúp Quốc gia Casper 2023/24

Ngày 11/3/2024, BTC Giải ban hành Thông báo số 3 Giải Cúp Quốc gia Casper 2023/24 với những nội dung cụ thể như sau:

Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2024, Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24 sẽ diễn ra các trận đấu Vòng 1/8.

Qua theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn thi đấu tại các trận đấu trong giai đoạn vừa qua của mùa giải 2023/24; nhằm đảm bảo các trận đấu Vòng 1/8 và những vòng đấu tiếp theo của Giải diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 (BTC Giải) đề nghị các Ban Tổ chức trận đấu, các CLB và giám sát trọng tài thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với các BTC trận đấu

– Cập nhật và vận dụng đúng nội dung của Thông báo số 2 Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24, ngày 05/3/2024.

– Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức triển khai hiệu quả công tác tổ chức, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh-an toàn cho các trận đấu.

  1. Đối với Lãnh đạo, Ban Huấn luyện các CLB:

– Tiếp tục duy trì, tăng cường thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục tư tưởng đối với toàn thể cầu thủ và thành viên CLB; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về Đạo đức nghề nghiệp, trong đó cương quyết loại bỏ các biểu hiện tiêu cực trong tất cả các trận đấu.

– Tăng cường quán triệt tinh thần thi đấu, thái độ hành vi ứng xử trên sân của cầu thủ và ý thức chấp hành quy định trong chỉ đạo trận đấu của các thành viên Ban Huấn luyện; nhắc nhở toàn đội tuân thủ, tôn trọng các quyết định của trọng tài trong khi thi đấu và làm nhiệm vụ tại các trận đấu, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định của Luật, Quy chế, Điều lệ Giải.

– Động viên tinh thần cầu thủ thi đấu nỗ lực, quyết tâm, thể hiện đúng thực lực chuyên môn khi tham dự các trận đấu, đảm bảo sự trung thực, công bằng kết quả các trận đấu, góp phần gữi gìn hình ảnh cho Giải đấu và hình ảnh của CLB.

– Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đăng ký, thay thế bổ sung cầu thủ giữa mùa giải (nếu có) theo đúng hướng dẫn, quy định.

Lưu ý: Các CLB được đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ ở Giai đoạn đăng ký thứ hai đến hết ngày 23/3/2024.

  1. Đối với lực lượng giám sát, trọng tài

– Tập trung công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đảm bảo nghiêm các quy định về sinh hoạt và làm nhiệm vụ.

– Phối hợp chặt chẽ với BTC Giải và BTC trận đấu, CLB để rà soát, kiểm tra, xử lý các sự việc phát sinh (nếu có); thông tin, báo cáo kịp thời về BTC Giải để phối hợp giải quyết trong quá trình tổ chức tất cả các trận đấu./.