Số liệu chuyên môn sau vòng 12 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 12 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 4 bàn; Trung bình 0,80 bàn/trận
Thẻ vàng: 23 thẻ; Trung bình 4,60 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/ trận
Khán giả: 10.500 người, Trung bình: 2.100 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Việt Trì: 500
Sân Tự Do: 1.500
Sân Hoà Xuân: 3.000
Sân Hoà Bình: 1.500
Sân Bình Phước: 4.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 12:

Tổng số bàn thắng: 125 bàn; Trung bình 2,08 bàn/trận
Thẻ vàng: 262 thẻ; Trung bình 4,37 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 12 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 101.200 người; Trung bình 1.687 người/ trận