Số liệu chuyên môn sau vòng 13 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 13 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 23 bàn; Trung bình 3,29 bàn/trận
Thẻ vàng: 36 thẻ; Trung bình 5,14 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ; Trung bình 0,43 thẻ/trận
Khán giả: 51.000 người; Trung bình: 7.286 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hà Tĩnh: 5.000
Sân Thiên Trường: 18.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 5.500
Sân Pleiku: 6.000
Sân Quy Nhơn: 4.000
Sân Bình Dương: 4.500
Sân Hàng Đẫy (CLB Thể Công Viettel): 8.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 13 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 230 bàn; Trung bình 2,53 bàn/trận
Thẻ vàng: 353 thẻ; Trung bình 3,88 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 17 thẻ; Trung bình 0,19 thẻ/trận
Khán giả: 571.900 người; Trung bình: 6.285 người/trận.