Thông báo thực hiện giai đoạn đăng ký thứ hai các Giải BĐCN QG 2022

– Căn cứ công văn số 1461/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc thông báo giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022;

– Căn cứ quy định của Điều lệ các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2022 về Giai đoạn đăng ký thứ hai;

Ban Tổ chức Giải thông báo việc thực hiện Giai đoạn đăng ký thứ hai của các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2022 (bao gồm Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022, Giải bóng đá HNQG LS 2022 và Giải bóng đá CQG – BaF Meat 2022) cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký

Bắt đầu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 17/8/2022 (4 tuần).

  1. Số lượng thay thế, bổ sung

Thực hiện theo quy định cụ thể tại mục 6.2.2 và 6.2.3 của Điều lệ các giải đấu.

  1. Một số quy định liên quan

– Mỗi CLB có thể thay thế hoặc bổ sung cầu thủ nhiều đợt khác nhau trongGiai đoạn đăng ký thứ hai.

– Số lượng cầu thủ (kể cả cầu thủ Việt Nam và cầu thủ nước ngoài) sau khi thay thế hoặc bổ sung vẫn phải đảm bảo đúng theo các quy định tại Mục 6.1.1 của Điều lệ các giải đấu.

– Kể từ ngày đầu tiên của Giai đoạn đăng ký thứ hai (21/7/2022), các cầu thủ đã đủ điều kiện thay thế hoặc bổ sung sẽ được thi đấu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Ban Tổ chức Giải đề nghị các CLB lưu ý thông tin, chủ động triển khai chuẩn bị các hồ sơ thực hiện thay thế, bổ sung (nếu có) ở Giai đoạn đăng ký thứ hai của mùa giải 2022 theo quy định./.