Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 13 Gold Star V.League 2 – 2023/24

Căn cứ tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của Giải bóng đá HNQG – Bia Sao Vàng 2023/24, Ban Tổ chức Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại các trận đấu Vòng 13 của Giải, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Số áo

CLB

Trận đấu phải nghỉ

Lý do

MT

CLB

CLB

Ngày

1

Hà Trung Hậu

32

Đồng Tháp

61

Đồng Tháp

Phú Thọ

30/3

Thẻ đỏ

(2TV)

2

Nguyễn Đức Tùng

87

Phú Thọ

61

Đồng Tháp

Phú Thọ

30/3

Thẻ đỏ

3

Nguyễn Đình Đức

15

Đồng Nai

62

Đồng Nai

SHB

Đà Nẵng

30/3

3TV

4

Lê Viết Hiếu

32

Huế

64

Long An

Huế

31/3

3TV

5

Nguyễn Văn Tú

88

Huế

64

Long An

Huế

31/3

3TV

6

Nguyễn Cao Kỳ

20

Bà Rịa

Vũng Tàu

65

Bà Rịa

Vũng Tàu

Trường Tươi Bình Phước

31/3

3TV

7

Nguyễn Ngọc Mỹ

77

Trường Tươi Bình Phước

65

Bà Rịa

Vũng Tàu

Trường Tươi Bình Phước

31/3

3TV