Số liệu chuyên môn sau vòng 18 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 18 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 13 bàn; Trung bình 2,60 bàn/trận
Thẻ vàng: 14 thẻ; Trung bình 2,80 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ; Trung bình 0,60 thẻ/ trận
Khán giả: 10.000 người, Trung bình: 2.000 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Hoà Xuân: 1.500
Sân Đồng Tháp: 1.200
Sân Hoà Bình: 500
Sân Bình Phước: 6.000
Sân PVF: 800

Số liệu chuyên môn sau vòng 18:

Tổng số bàn thắng: 185 bàn; Trung bình 2,06 bàn/trận
Thẻ vàng: 401 thẻ; Trung bình 4,46 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 21 thẻ; Trung bình 0,23 thẻ/trận
Khán giả: 152.600 người; Trung bình 1.696 người/ trận