Số liệu chuyên môn sau vòng 9 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 9 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 10 bàn; Trung bình 2,00 bàn/trận
Thẻ vàng: 16 thẻ; Trung bình 3,20 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/ trận
Khán giả: 9.700 người, Trung bình: 1.940 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Ninh Bình: 1.200
Sân Bình Phước: 3.000
Sân Phú Thọ: 500
Sân Tự Do: 2.000
Sân Hoà Xuân: 3.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 9:

Tổng số bàn thắng: 97 bàn; Trung bình 2,16 bàn/trận
Thẻ vàng: 199 thẻ; Trung bình 4,42 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 8 thẻ; Trung bình 0,18 thẻ/trận
Khán giả: 75.200 người; Trung bình 1.671 người/ trận