Số liệu chuyên môn sau vòng 4 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 4 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 13, trung bình: 2,17 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 16, trung bình: 2,67 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 0
  • Khán giả: 8.300 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 4 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 212, trung bình: 2,36 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 330, trung bình: 3,67 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 13, trung bình: 0,14 thẻ/trận
  • Khán giả: 158.800 người.