Thông báo số 12 giải Hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen 2012

1. Theo đề nghị của CLB QNK Quảng Nam về việc xin thay đổi thời gian thi đấu, BTC giải chấp thuận điều chỉnh thời gian thi đấu trên SVĐ Quảng Nam từ 15h30 sang 16h30 kể từ lượt trận thứ 14 ngày 14/04/2012.

2. Theo đề nghị của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An về việc đăng ký thêm màu trang phục, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký kể từ lượt trận thứ 13 ngày 07/04/2012 cụ thể như sau:

 

VỊ TRÍ

ÁO

QUẦN

TẤT

Màu trang phục dự bị

CẦU THỦ

Xanh ngọc

Đen

Đỏ

THỦ MÔN 1

Xanh mino

Đen

Đỏ

THỦ MÔN 2

Đen

Đen

Đỏ

 

TRƯỞNG BTC GIẢI          

 

 

Nguyễn Hữu Bàng          

(đã ký)