Số liệu chuyên môn sau vòng 10 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Số liệu chuyên môn vòng 10;

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 3,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 20 thẻ; Trung bình 4,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ, Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 2.700 người, Trung bình: 540 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Ninh Thuận: 500 người
Sân Tân An: 500 người
Sân Hoà Bình: 700 người
Sân Quảng Nam: 700 người
Sân Việt Trì: 300 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 10:

Tổng số bàn thắng: 110 bàn; Trung bình 2,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 201 thẻ; Trung bình 4,02 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 10 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 51.650 người; Trung bình 1.033 người/ trận