Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội

Thứ 6, 31 tháng 05, 2019 - 17:00
SVĐ Pleiku