Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs TP Hồ Chí Minh

Thứ 6, 17 tháng 07, 2020 - 18:00
SVĐ Hà Tĩnh