Sông Lam Nghệ An vs Viettel

Thứ 7, 18 tháng 07, 2020 - 17:00
SVĐ Vinh

Thống kê cầu thủ

[10] Hồ Tuấn Tài Bàn Thắng 4'    
    13' Bàn Thắng [88] Bùi Duy Thường
    20' Thẻ Vàng [10] Đặng Văn Trâm
    45' +3 Bàn Thắng [21] Nguyễn Đức Chiến
    90' Thẻ Vàng [11] Nguyễn Việt Phong
    90' Thẻ Vàng [6] Vũ Minh Tuấn
    90' +1 Thẻ Vàng [7] Venancio Caique

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
BĐTV, BĐTV HD, VTC3
Khán giả (người)
7000
Mã trận
67

  • TT: TRẦN ĐÌNH THỊNH
  • TLTT: PHẠM MẠNH LONG - NGÔ QUỐC TOẢN
  • TT THỨ 4: NGUYỄN VĂN CHÔM
  • GSTĐ: LÊ HỮU TƯỜNG
  • GSTT: PHẠM PHÚ HÙNG