Matias Nicolas L.C. Hadwa

Tên đầu:
Matias
Tên cuối:
Nicolas L.C Hadwa
Cao (cm):
190
Nặng (kg):
90
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
16-05-1992
Số áo:
11
Quốc tịch:
Palestine
Đội:
TP Hồ Chí Minh
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: