Hoàng Anh Gia Lai vs TP Hồ Chí Minh

Thứ 6, 01 tháng 03, 2019 - 17:00
SVĐ Pleiku