Võ Lý

First Name:
Last Name:
Cao (cm):
175
Nặng (kg):
75
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
10-12-1993
Số áo:
14
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
SHB Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: