Nguyễn Văn Thời

First Name:
Nguyễn
Last Name:
Văn Thời
Cao (cm):
169
Nặng (kg):
67
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
19-02-1998
Số áo:
76
Quốc tịch:
Viet Nam
Team:
Trường Tươi Bình Phước
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: