Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
0 0 1 0
0 0 1 0
1 Thủ môn 177 66 01-11-1998 0 0 0 0
2 Hậu vệ 169 58 16-02-2004 0 0 0 0
3 Tiền vệ 170 59 26-01-2004 0 0 0 0
5 Tiền vệ 173 62 23-04-2002 0 0 0 0
6 Hậu vệ 172 60 28-09-1995 0 0 0 0
7 Tiền vệ 175 63 12-08-1996 1 0 0 0
8 Tiền vệ 176 63 08-10-1996 0 0 0 0
9 Tiền vệ 167 60 06-09-1991 0 0 0 0
10 Tiền đạo 174 62 30-07-1996 0 0 0 0
11 Tiền đạo 173 62 15-05-1999 0 0 0 0
12 Tiền vệ 174 65 03-09-2000 0 0 1 0
13 Hậu vệ 174 65 18-04-2001 0 0 0 0
15 Tiền vệ 168 58 19-02-2001 0 0 1 0
16 Tiền vệ 170 60 23-01-2000 0 0 0 0
17 Tiền đạo 176 65 10-02-1994 1 0 1 0
19 Tiền đạo 170 63 10-08-1999 0 0 0 0
20 Hậu vệ 170 59 24-10-2001 0 0 0 0
22 Tiền vệ 176 64 08-01-1998 0 0 0 0
23 Thủ môn 180 70 31-05-1997 0 0 0 0
24 Hậu vệ 175 62 17-01-2002 0 0 0 0
26 Tiền vệ 170 60 24-02-2000 0 0 1 0
27 Tiền vệ 169 59 04-01-2003 0 0 0 0
29 Hậu vệ 174 65 26-06-2001 0 0 0 0
31 Tiền vệ 170 60 17-04-2001 0 0 0 0
36 Tiền vệ 170 60 11-01-2003 0 0 0 0
51 Tiền vệ 168 58 16-02-2001 0 0 0 0
88 Thủ môn 173 62 18-09-2000 0 0 0 0

04-03-2022 16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đắk Lắk
Trận đấu kín, không KG
12-03-2022 18:00
10
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Phú Thọ
Trận đấu kín, không KG
01-04-2022 16:00
14
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam
KG: 300 người
25-06-2022 18:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phú Thọ
01-07-2022 16:00
25
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Khánh Hòa
10-07-2022 16:00
34
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
16-07-2022 16:00
38
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
22-07-2022 16:00
43
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Phù Đổng
31-07-2022 18:00
54
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Phú Thọ
07-08-2022 16:00
58
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Công An Nhân Dân
13-08-2022 17:00
66
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phú Thọ

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000